Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Pozostałe System zgłoszeń IQ

Wprowadzenie 

Mając na uwadze podniesienie poziomu bezpieczeństwa przekazywania danych, wdrażamy nowoczesny system autoryzacyjny IQ. System ten charakteryzuje się, nie tylko łatwością zarządzania kontaktami, ale także ułatwia Państwu poprawną autoryzacje nadesłanych zgłoszeń.

 

Nowa numeracja zgłoszeń:

Każde przesłane zgłoszenie otrzyma numer w nowej postaci:

[IQ.pl#23328:1be837cbaa33d1c9254c]

gdzie cyfry od # do : będą numerem Państwa zgłoszenia. Pozostały "ciąg znaków" to kod autoryzacyjny, który nie może być usunięty na żadnym etapie prowadzonej korespondencji. 

 

Jak wysłać wiadomość autoryzowaną? 

Jak działa autoryzacja

 

Zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta IQ możesz przesłać na dwa wygodne sposoby.
1) Za pomocą Panelu Klienta, w zakładce „Zgłoszenia
 

2) Przesłać wiadomość email na adres BOK, z głównego adresu widniejącego w zakładce „Edycja” w Panelu Klienta.

- w takim wypadku na adres email osoby przesyłającej zgłoszenie zostanie przesłany „link autoryzacyjny, który należy potwierdzić by zautoryzować nadesłane zgłoszenie.

 

Link autoryzacyjny

Jest to unikalny link przesyłany przez nasz system, w chwili odebrania nadesłanej wiadomości, dzięki któremu jednym kliknięciem uwiarygodnisz swoje zgłoszenie.

Jak udostępnić dostęp do usługi innym adresom email?

W takim przypadku należy skorzystać z funkcji „Udostępnianie usług” i przypisać poszczególnym kontaktom dostęp do wybranych usług. 


Kiedy zgłoszenie pozostanie nieautoryzowane?

- gdy zostanie wysłane z adresu email nie przypisanego do konta
- gdy zostanie przesłane z dotychczas zadeklarowanego adresu jako adres techniczny lub dodatkowy
- gdy prześlesz zgłoszenie z panelu administracyjnego (IQ.Admin)
- gdy w trakcie korespondencji dodasz do DW osobę której nie została udostępniona usługa

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;