801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Jak dokonać zmiany danych na fakturze VAT?

 

W przypadku gdy na otrzymanej fakturze VAT zauważyli Państwo błąd/niepoprawne dane i chcieliby Państwo dokonać ich poprawy, to w tym celu należy przesłać do nas wypełniony odpowiedni dokument, tzw. notę korygującą. Notą korygującą można korygować pomyłki na FV gdy dotyczą one:

nazwy nabywcy usługi
adresu nabywcy usługi
numeru NIP nabywcy usługi
uwagi do dokumentu


Nota korygująca jest sporządzana poprzez nabywce, zatem w celu korekty danych na FV należy:

1.  Wypełnić notę korygująca w dwóch egzemplarzach.

2. Wypełnioną i podpisaną notę korygująca w dwóch egzemplarzach należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

IQ PL Sp. z o.o.
ul. Geodetów 16
80-298 Gdańsk

Po otrzymaniu i akceptacji treści noty korygującej, jest ona przez nas podpisywana i jedna kopia jest odsyłana zwrotnie.

 

 

UWAGA!!!

Jeśli kolejne faktury Proforma oraz FV mają być wystawiane na poprawne/aktualne dane należy pamiętać o odpowiedniej aktualizacji danych poprzez panel klienta w zakładce Strefa Klienta>Edycja danych:

https://www.iq.pl/logowanie/