Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Pozostałe Jak dokonać zmiany danych na fakturze VAT?

 

W przypadku gdy na otrzymanej fakturze VAT zauważyli Państwo błąd/niepoprawne dane i chcieliby Państwo dokonać ich poprawy, to w tym celu należy przesłać do nas wypełniony odpowiedni dokument, tzw. notę korygującą. Notą korygującą można korygować pomyłki na FV gdy dotyczą one:

nazwy nabywcy usługi
adresu nabywcy usługi
uwagi do dokumentu


Nota korygująca jest sporządzana poprzez nabywce, zatem w celu korekty danych na FV należy:
1.  Wypełnić notę korygująca w dwóch egzemplarzach.
2. Wypełnioną i podpisaną notę korygująca w dwóch egzemplarzach należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

IQ PL Sp. z o.o.
ul. Geodetów 16
80-298 Gdańsk

Po otrzymaniu i akceptacji treści noty korygującej, jest ona przez nas podpisywana i jedna kopia jest odsyłana zwrotnie.

 

 UWAGA!!!

Jeśli kolejne faktury Proforma oraz FV mają być wystawiane na poprawne/aktualne dane należy pamiętać o odpowiedniej aktualizacji danych poprzez panel klienta w zakładce Strefa Klienta>Edycja danych:

https://www.iq.pl/logowanie/

 

Dodatkowe informacje dotyczące not, oraz korekt:

 

Za pomocą noty korygującej, która wystawiana jest po stronie nabywcy, można poprawić tylko wyznaczone rodzaje błędów – imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy. Notą korygującą nie można zmienić NIP nabywcy oraz nie można dokonać zmian nabywcy z osoby fizycznej na firmę, lub z zmiany z jednego podmiotu na inny.

 

Korektę faktury VAT wystawiamy w przypadku, gdy zmianie na fakturze ulegają m.in. nazwa/rodzaj usługi, cena lub wysokość rabatu, natomiast nasz dział księgowy nie wystawia faktur korygujących w przypadku zmiany nabywcy.

 

WAŻNE: noty korygujące prosimy przekazywać z adresu e-mail, uprawnionego do autoryzacji, lub z adresu jaki został wyznaczony jako kontakt finansowy.


 

 Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;