Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Pozostałe Jak mogę przenieść usługę do innego panelu klienta?

Istnieje możliwość przeniesienia usług pomiędzy panelami klientów. Przeniesienie usługi inicjuje jej obecny właściciel.

Aby przenieść usługę należy:

1. Zalogować się do panelu klienta i w menu Strefa Klienta wybrać pozycję: "Przenoszenie usług".

 

 

2. Uzupełnić formularz:

    1. wybrać rodzaj usługi
    2. na rozwijanej liście wskazać login serwera lub nazwę domeny do przeniesienia
    3. wpisać login do panelu klienta, do którego usługa ma zostać przeniesiona
    4. sprawdzić czy wprowadzone dane są prawidłowe i zatwierdzić przeniesienie

3. Jeżeli przeniesienie zostało poprawnie zainicjowane, w tabeli w polu: Przeniesienia z Twojego Panelu Klienta pojawi się informacja i możliwość anulowania zainicjowanego przeniesienia.

4. Po zainicjowaniu przez dotychczasowego właściciela usługi przeniesienia, w docelowym panelu klienta po zalogowaniu , w menu Strefa Klienta > Przenoszenie usług , w tabeli: Przeniesienia do Twojego Panelu Klienta pojawi się informacją z opcjami zatwierdzenia lub odrzucenia przeniesienia.

 

5. Jeżeli przeniesienie zostanie zaakceptowane w docelowym panelu klienta - usługa zniknie z panelu dotychczasowego właściciela i będzie widoczna na liście usług nowego właściciela.

UWAGA! Przeniesienie domen między panelami klientów nie skutkuje zmianą danych we whois. Aby zmienić dane Abonenta domeny we whois należy przystąpić do procedury cesji.

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;