801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Nadzór korespondencji- opis oraz jak korzystać z usługi

Nadzór korespondencji jest usługą wchodząca w ramach pakietu Poczta Pro. Usługa ta polega na przekierowaniu/archiwizacji wiadomości przychodzących/wychodzących z danego konta pocztowego.

 

Dzięki tej funkcjonalności istnieje możliwość przekierowania wiadomości wysyłanych i odbieranych przez danego użytkownika na dowolne inne konto pocztowe. Taka przekierowywana korespondencja może być przesyłana na dowolne konto pocztowe na Państwa serwerze lub na dowolne inne konto zewnętrzne, tj. na konto pocztowe na innym serwerze.

 

Przykładowe zastosowania tego rodzaju rozwiązania to na przykład chęć archiwizacji własnej korespondencji na dowolne konto pocztowe lub nadzór korespondencji prowadzonej przez dowolnego użytkownika.

 

W celu skonfigurowania tej usługi należy się zalogować do panelu administracyjnego serwera https://panel.iq.pl

przy użyciu danych typu master a następnie:

1. Należy wejść w zakładkę Poczta Pro -> Nadzór korespondencji

2. Z listy kont pocztowych należy odszukać konto którego korespondencja ma być kopiowana a następnie należy wybrać "Konfiguruj"

3. Następnie wpisujemy docelowy adres e-mail na który mają być kopiowane wiadomości e-mail

 Dalej należy zaznaczyć checkboxem czy mają być kopiowane wszystkie wiadomości, tylko wychodzące czy tylko przychodzące oraz wybieramy "dodaj"

 

Jeśli jest to jedyny adres e-mail na który poczta ma być kopiowana, zapisujemy wtedy ustawienia poprzez przycisk "zapisz ustawienia"

 

 

Takie przekierowanie poczty może być ustawione na maksymalnie 3 adresy e-mail. Podgląd aktualnych adresów e-mail na które są kopiowane wiadomości z tego konta pocztowego jest widoczna w sekcjach:

Adresy e-mail, na które przesyłana jest kopia wiadomości wychodzących:
Adresy e-mail, na które przesyłana jest kopia wiadomości przychodzących: