Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Poczta Pro Nadzór korespondencji- opis oraz jak korzystać z usługi

Nadzór korespondencji jest usługą wchodząca w ramach pakietu Poczta Pro. Usługa ta polega na przekierowaniu/archiwizacji wiadomości przychodzących/wychodzących z danego konta pocztowego.

 

Dzięki tej funkcjonalności istnieje możliwość przekierowania wiadomości wysyłanych i odbieranych przez danego użytkownika na dowolne inne konto pocztowe. Taka przekierowywana korespondencja może być przesyłana na dowolne konto pocztowe na Państwa serwerze lub na dowolne inne konto zewnętrzne, tj. na konto pocztowe na innym serwerze.

 

Przykładowe zastosowania tego rodzaju rozwiązania to na przykład chęć archiwizacji własnej korespondencji na dowolne konto pocztowe lub nadzór korespondencji prowadzonej przez dowolnego użytkownika.

 

W celu skonfigurowania tej usługi należy się zalogować do panelu administracyjnego serwera https://panel.iq.pl

przy użyciu danych typu master a następnie:

1. Należy wejść w zakładkę Poczta Pro -> Nadzór korespondencji

2. Z listy kont pocztowych należy odszukać konto którego korespondencja ma być kopiowana a następnie należy wybrać "Konfiguruj"

3. Następnie wpisujemy docelowy adres e-mail na który mają być kopiowane wiadomości e-mail

 Dalej należy zaznaczyć checkboxem czy mają być kopiowane wszystkie wiadomości, tylko wychodzące czy tylko przychodzące oraz wybieramy "dodaj"

 

Jeśli jest to jedyny adres e-mail na który poczta ma być kopiowana, zapisujemy wtedy ustawienia poprzez przycisk "zapisz ustawienia"

 

 

Takie przekierowanie poczty może być ustawione na maksymalnie 3 adresy e-mail. Podgląd aktualnych adresów e-mail na które są kopiowane wiadomości z tego konta pocztowego jest widoczna w sekcjach:

Adresy e-mail, na które przesyłana jest kopia wiadomości wychodzących:
Adresy e-mail, na które przesyłana jest kopia wiadomości przychodzących:

 


 

 

 

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;