Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Ochrona antyspamowa SPAMBOX- co to jest i jak to działa?

SPAMBOX jest dodatkową funkcją wchodzącą w skład ochrony antyspamowej. Włączenie opcji Spambox powoduje automatyczne przenoszenie wiadomości rozpoznanych przez nasz system jako SPAM do osobnego folderu w skrzynce odbiorcy. Folder ten nosi nazwę SPAM. Wiadomości z tego folderu zostaną usunięte automatycznie po upływie 7 dni. Zawartość SPAMBOXa można można sprawdzić przez Webmail lub korzystając z usługi IMAP 

 

Dodatkowo istnieje możliwość otrzymywania raz dziennie raportu w formie e-mail zawierającego informację jakie wiadomości w ciągu 24h zostały zakwalifikowane jako spam oraz zostały przeniesione do katalogu SPAM w wyniku działania funkcji SPAMBOX.

 

Funkcję SPAMBOX dla danej skrzynki można włączyć w panelu administracyjnym: htts://panel.iq.pl wchodząc w zakładkę:

Poczta - > Konta i Konfiguracja -> Konfiguruj -> SPAMBOX (Włącz)

 

 

Dodatkowo proponujemy aby stworzyć tzw. whitelistę i blacklistę.

Whitelista - to zbiór adresów email lub całych domen, z których przychodząca korespondencja nie będzie poddawana testom filtra antyspamowego (będzie bezwzględnie dostarczana na konto odbiorcy).

Blacklista - to lista adresów lub domen, z których nie życzą sobie Państwo otrzymywać jakiejkolwiek korespondencji. Obie listy można stworzyć dla kont e-mail w swojej domenie za pomocą panelu administracyjnego serwera.

 

W celu stworzenia Whitelisty należy wejść w zakładkę: Poczta -> Ochrona antyspamowa -> Dodaj do whitelisty

W celu stworzenia Blacklisty należy wejść w zakładkę: Poczta -> Ochrona antyspamowa -> Dodaj do blacklisty

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;