Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Ochrona antyspamowa Whitelista i blacklista - co to jest i jak się tego używa

Czasem zdaża się że system antyspamowy błędnie rozpoznaje jakąś wiadomość jako SPAM lub też nie rozpoznaje wiadomości faktycznie będącej spamem. W takich wypadkach możemy skorygować działanie filtru za pomocą whitelisty i blacklisty.
Czym są whitelista i blacklista?

Whitelista jest to lista adresów pocztowych lub domen, które uznaliśmy za przyjaznych nadawców. Wiadomości z adresów znajdujących się na tej liście nie będą w ogóle poddawane weryfikacji przez system antyspamowy.

Blacklista jest to lista adresów lub całych domen które uznaliśmy za nadawców do zablokowania. E-maile z adresów znajdujących się na blackliście są zawsze uznawane za SPAM.

Aby dodać adres do whitelisty należy zalogować się do panelu administracyjnego znajdującego się pod adresem https://panel.iq.pl i wykonać następujące kroki:

1. Wejdź w zakładkę Poczta -> Ochrona antyspamowa -> Dodaj do whitelisty.
2. Wpisz adres, który chcesz dodać do listy.
Uwaga!!! Można dodawać całe klasy domen np. .pl, .com, co.uk.
3. Następnie wybierz domenę dla której chcesz zdefiniować regułę whitelisty.
4. Kliknij "dodaj regułę".


Aby usunąć adres lub domenę z whitelisty:


1. Wejdź w zakładkę Poczta -> Ochrona antyspamowa -> Whitelista.
2. Odszukaj odpwoienią parę nadawca - odbiorca i zaznacz przy niej checkbox.
3. Wciśnij "usuń zaznaczone".



Aby dodać adres do blacklisty należy wykonać następujące kroki:

1. Wejdź w zakładkę  Poczta -> Ochrona antyspamowa -> Dodaj do blacklisty.
2. Wpisz adres, który chcesz dodać do listy.
Uwaga!!! można dodawać całe klasy domen np. .pl, .com, co.uk.
3. Następnie wybierz domenę dla której chcesz zdefiniować regułę blacklisty.
4. Kliknij "dodaj regułę".



Aby usunąć adres lub domenę z blacklisty:

1. Wejdź w zakładkę Poczta -> Ochrona antyspamowa -> Blacklista.
2. Odszukaj odpwoienią parę nadawca - odbiorca i zaznacz przy niej checkbox.
3. Wciśnij "usuń zaznaczone".


Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;