Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Ochrona antyspamowa Raportowanie wiadomości jako SPAM

Jedną z funkcji ochrony antyspamowej jest możliwość raportowania wiadomości będących spamem. Funkcja ta jest dostępna gdy użytkownik:

-korzysta z poczty przy użyciu protokołu IMAP
-korzysta z programu pocztowego Roundcube

 

W celu zaraportowania jakiejś wiadomości jako spam, wystarczy tę wiadomość przenieść do katalogu SPAM. Następnie wskazana wiadomość jest dodana do globalnej bazy wiadomości będących spamem.

Na podstawie zgłoszeń innych użytkowników tej samej lub podobnej wiadomości jest wykonywana analiza i w przypadku określonej liczby raportów wiadomość otrzymuje punkty na podstawie których nasz system antyspamowy oznacza wiadomość jako SPAM.

 

Proces ten przebiega w następujący sposób:

 

 

Krok 1 Użytkownicy otrzymują wiadomość.

Krok 2 Następnie uznają ją za niechcianą i przerzucają tę wiadomość do katalogu SPAM.

Krok 3 Wskazana wiadomość zostaje przekazana do globalnej bazy wiadomości będących spamem.

Krok 4 Na podstawie często raportowanych wiadomości, system oznacza wiadomość jako SPAM.

Krok 5 Po poprawnej weryfikacji, wiadomość jest oznaczana jako SPAM i wszelkie przyszłe takie wysyłki są w ten sposób oznaczane.

 

 

UWAGA!

Funkcja ta służy do zgłaszania wiadomości będących SPAM-em, czyli wiadomości które w myśl rozumienia definicji spamu nie są wiadomości zamawianymi.

W ten sposób nie należy zgłaszać wszelkiego rodzaju wiadomości będących powiadomieniami, monitami czy też innych wiadomości które są wysyłane przez serwisy czy osoby dla których zaakceptowali Państwo subskrypcję.

 

Co jeśli wiadomośc została niepoprawnie oznaczona jako SPAM?

 

Jeśli jednak jakaś pożądana wiadomość została przez system oznaczona jako spam a nie jest ona dla Państwa spamem, należy ją przenieść z katalogu SPAM do innego katalogu, co spowoduje analogiczną analizę pod kątem nieoznaczania takiej wiadomości jako SPAM. Inną możliwością jest dodanie nadawcy takiej wiadomości do whitelisty:

http://pomoc.iq.pl/oa/whitelista


Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;