801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Otrzymałem informację o zablokowaniu bazy MySQL / PostgreSQL. Co to oznacza?

Jeżeli pojemność bazy danych zostanie przekroczona, baza zostaje zablokowana. Należy wówczas usunąć niepotrzebne dane z bazy poprzez phpmyadmina:

Phpmyadmin

lub zwiększyć jej pojemność w panelu administracyjnym poprzez zakładkę:

Bazy danych -> Bazy MySQL -> Lista baz -> Pojemność

Blokada bazy danych polega na tymczasowym odebraniu użytkownikowi uprawnień: INSERT, UPDATE, CREATE, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, INDEX. Powoduje to, że w bazie nie można zmieniać ani dodawać nowych wpisów. Można natomiast usuwać wpisy poleceniami DELETE lub DROP.