801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Dodawanie bazy danych PostgreSQL

Aby utworzyć nową bazę PostgreSQL należy się zalogować do panelu administracyjnego znajdującego się pod adresem https://panel.iq.pl i postępować zgodnie z następującą instrukcją:

1. Wejdź w zakładkę Bazy danych -> PostgreSQL -> Dodaj bazę.

2. Wybierz prefiks nazwy bazy. Prefiks ma charakter porządkowy, jeśli serwer obsługuje kilka domen, możesz utworzyć dla nich bazy o takich samych nazwach np. sklep, które będą się różniły wówczas jedynie prefiksem.

3. Wpisz nazwę bazy.

4. Określ pojemność jaką chcesz przeznaczyć na bazę.

5. Kliknij przycisk "dodaj".