801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Dodawanie bazy danych MySQL

Aby utworzyć nową bazę MySQL należy się zalogować do panelu administracyjnego znajdującego się pod adresem https://panel.iq.pl i postępować zgodnie z następującą instrukcją:

1. Wejdź w zakładkę Bazy danych -> Bazy MySQL -> Dodaj bazę.
2. Wybierz prefiks nazwy bazy. Prefiks ma charakter porządkowy, jeśli serwer obsługuje kilka domen, możesz utworzyć dla nich bazy o takich samych nazwach np. sklep, które będą się różniły wówczas jedynie prefiksem.
3. Wpisz nazwę bazy.
4. Określ pojemność jaką chcesz przeznaczyć na bazę.
5. Wybierz wersję mysql dla bazy (jeśli akurat są dostępne więcej niż jedna).
6. Kliknij przycisk "dodaj".

 

Uwaga! Po założeniu bazy danych nie ma możliwości odzyskania hasła. Upewnij się więc, że je zapisałeś i będzie ono dostępne w razie potrzeby.
Uwaga! Raz założonej bazy nie da się przenieść łatwo pomiędzy serwerami. Upewnij się czy baza ma się znajdować na serwerze dostępnym spoza IQ.PL czy też na serwerze bez takiego dostępu. Instrukcja jak deklarować adres IP spoza IQ.PL używany do łączenia się z bazą danych znajduje się w osobnym artykule:
Deklaracja adresów IP.