801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Filtry w RoundCube

Filtry- funkcjonalność poczty mająca na celu zablokowanie otrzymywania wiadomości od niechcianych odbiorców oraz niechcianej treści. Polega na analizie ich treści oraz analizie adresów z których wiadomości są wysyłane. Jest to zabezpieczenie mające na celu zapobieganiu otrzymywania niepożadanej poczty ( tzw.SPAM).

 

Aby dodać filtr w programie RoundCube proszę zalogować się do skrzynki a następnie:

1.Wejść w zakładkę Ustawienia

2.Po lewej stronie w zakładce Ustawienia kliknąć Filtry

3.W lewym dolnym rogu przejść do znaku +

4.Definiujemy nazwę filtra

5.Następnie ustawiamy jakie kryterium ma zostać dodane (możliwość wyboru spośród kilku pozycji)

6.Następnie wybieramy jaka cecha ma być zawarta 

 

7.Wpisujemy słowo kluczowe


8.Następnie wybieramy jaka czynność ma zostać wykonana ( możliwość wyboru jednego wielu)

9.Opcjonalnie dla każdej czynności następują inne warunki

 

Filtr jest aktywny i gotowy do pracy