801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Hurtowe tworzenie kont pocztowych e-mail

W celu hurtowego utworzenia kont pocztowych należy posiadać odpowiednio przygotowany plik z listą kont pocztowych które mają zostać utworzone. Plik taki powinien być w formacie CSV. Limit kont w pliku wynosi 500.
Plik powinien zawierać następujące pola:
E-mail  Hasło Pojemność Przekierowanie Przekierowanie-pozostawianie kopii

Objaśnienia pól:

E-mail- pole w którym należy podać adres e-mail konta które ma być stworzone. Jest to pole obowiązkowe.

Hasło- pole w którym istnieje możliwość określenia hasła dla nowo tworzonego konta. Hasło powinno spełniać warunek posiadania minimum 6 znaków, zawierać cyfry i litery.
W przypadku braku wypełnienia tego pola, zostanie wygenerowanie losowe hasło. Jest to pole opcjonalne.

Pojemność- pole w którym istnieje możliwość określenia pojemności dla konta e-mail. W  przypadku braku wypełnienia pola, konta zostaną utworzone z pojemnością która zostanie ustalona przy hurtowym tworzeniu kont w panelu administracyjnym. Pojemność jest w jednostkach MB. Jest to pole opcjonalne.

Przekierowanie- pole w którym istnieje możliwość automatycznego ustawienia przekierowania wiadomości z
tworzonego konta na inne konto e-mail. Puste pola oznacza brak przekierowania. Jest to pole opcjonalne.

Przekierowanie-pozostawianie kopii- po włączeniu opcji przekierowania, istnieje możliwość
ustawienia/określena czy kopia wiadomości która jest przekierowywana ma zostawać na koncie
czy wyłącznie ma być przesyłana dalej na docelowy adres e-mail. Puste pole lub słowo "Nie" oznacza brak tej opcji. Jest to pole opcjonalne.

Przykładowa zawartość pliku CSV wygląda następująco:

E-mail, Hasło, Pojemność, Przekierowanie,Przekierowanie-pozostawianie kopii
e-mail@przyklad.iq.pl,snad9hj934!!,500,,,
jan@przyklad.iq.pl,,100,kopia@przyklad.iq.pl,Tak
pawel@przyklad.iq.pl,,,,,

lub wygląda następująco:

"E-mail ";"Hasło";"Pojemność";"Przekierowanie";"Przekierowanie-pozostawianie kopii"
"e-mail@przyklad.iq.pl";"snad9hj934!!";500;;
"jan@przyklad.iq.pl";;100;"kopia@przyklad.iq.pl";"TAK"
"pawel@przyklad.iq.pl";;;;


Wygląd jest zależny od programu generującego plik CSV. Znaki specjalne " są dopuszczane, jako separatory może być używany znak przecinka lub średnika.
Te same dane w arkuszu kalkulacyjnym wyglądają następująco: 

W jaki sposób można utworzyć plik w formacie CSV?

Taki plik można wygenerować konwertując plik arkusza kalkulacyjnego. Poniżej przykładowa instrukcja utworzenia pliku w programie Open Office oraz Microsoft Excel.

 

 

Open Office


1. Tworzymy plik arkusza kalkulacyjnego z kolumnami: E-mail, Hasło, Pojemność, Przekierowanie,Przekierowanie-pozostawianie kopii oraz odpowiednio go wypełniamy lub pobieramy następujący plik oraz go wypełniamy:
Wzór pliku

2. Po wypełnieniu pliku
wybieramy z menu Plik>Zapisz jako a następnie wybieramy opcję Zapisz jako typ oraz wybieramy pozycję z listy Tekst CSV (.csv.)(*.csv)
oraz klikamy Zapisz.

 

 

Microft Excel


1. Tworzymy plik arkusza kalkulacyjnego z kolumnami: E-mail, Hasło, Pojemność, Przekierowanie,Przekierowanie-pozostawianie kopii oraz odpowiednio go wypełniamy lub pobieramy następujący plik oraz go wypełniamy:
Wzór pliku

2. Po wypełnieniu pliku
wybieramy z menu Plik>Zapisz jako a następnie wybieramy opcję Zapisz jako typ oraz wybieramy pozycję z listy CSV(rozdzielany przecinkami)
oraz klikamy Zapisz.

 

 

Jak utworzyć konta e-mail mając już plik CSV?

 

W ten sposób utworzony plik CSV importujemy poprzez panel administracyjny https://panel.iq.pl
poprzez opcję Poczta>Dodaj konto>Hurtowe dodawanie kont
Następnie importujemy plik CSV poprzez Przeglądaj


Uzupełniamy opcjonalne pole:
Pojemność każdego z kont
(jeśli nie jest podana w pliku):

w przypadku gdy w pliku nie zostały określone pojemności dla kont pocztowych.

a następnie klikamy "Załóż konta".

Po kliknięciu przycisku Załóż konta, trwa tworzenie kont e-mail. Po zakończeniu operacji zostanie wyswietlona informacja o stworzonych kontach: