Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Zarządzanie kontami w panelu administracyjnym Hurtowe tworzenie kont pocztowych e-mail

W celu hurtowego utworzenia kont pocztowych należy posiadać odpowiednio przygotowany plik z listą kont pocztowych które mają zostać utworzone. Plik taki powinien być w formacie CSV. Limit kont w pliku wynosi 500.
Plik powinien zawierać następujące pola:
E-mail  Hasło Pojemność Przekierowanie Przekierowanie-pozostawianie kopii

Objaśnienia pól:

E-mail- pole w którym należy podać adres e-mail konta które ma być stworzone. Jest to pole obowiązkowe.

Hasło- pole w którym istnieje możliwość określenia hasła dla nowo tworzonego konta. Hasło powinno spełniać warunek posiadania minimum 6 znaków, zawierać cyfry i litery.
W przypadku braku wypełnienia tego pola, zostanie wygenerowanie losowe hasło. Jest to pole opcjonalne.

Pojemność- pole w którym istnieje możliwość określenia pojemności dla konta e-mail. W  przypadku braku wypełnienia pola, konta zostaną utworzone z pojemnością która zostanie ustalona przy hurtowym tworzeniu kont w panelu administracyjnym. Pojemność jest w jednostkach MB. Jest to pole opcjonalne.

Przekierowanie- pole w którym istnieje możliwość automatycznego ustawienia przekierowania wiadomości z
tworzonego konta na inne konto e-mail. Puste pola oznacza brak przekierowania. Jest to pole opcjonalne.

Przekierowanie-pozostawianie kopii- po włączeniu opcji przekierowania, istnieje możliwość
ustawienia/określena czy kopia wiadomości która jest przekierowywana ma zostawać na koncie
czy wyłącznie ma być przesyłana dalej na docelowy adres e-mail. Puste pole lub słowo "Nie" oznacza brak tej opcji. Jest to pole opcjonalne.

Przykładowa zawartość pliku CSV wygląda następująco:

E-mail, Hasło, Pojemność, Przekierowanie,Przekierowanie-pozostawianie kopii
e-mail@przyklad.iq.pl,snad9hj934!!,500,,,
jan@przyklad.iq.pl,,100,kopia@przyklad.iq.pl,Tak
pawel@przyklad.iq.pl,,,,,

lub wygląda następująco:

"E-mail ";"Hasło";"Pojemność";"Przekierowanie";"Przekierowanie-pozostawianie kopii"
"e-mail@przyklad.iq.pl";"snad9hj934!!";500;;
"jan@przyklad.iq.pl";;100;"kopia@przyklad.iq.pl";"TAK"
"pawel@przyklad.iq.pl";;;;


Wygląd jest zależny od programu generującego plik CSV. Znaki specjalne " są dopuszczane, jako separatory może być używany znak przecinka lub średnika.
Te same dane w arkuszu kalkulacyjnym wyglądają następująco: 

W jaki sposób można utworzyć plik w formacie CSV?

Taki plik można wygenerować konwertując plik arkusza kalkulacyjnego. Poniżej przykładowa instrukcja utworzenia pliku w programie Open Office oraz Microsoft Excel.

 

 

Open Office


1. Tworzymy plik arkusza kalkulacyjnego z kolumnami: E-mail, Hasło, Pojemność, Przekierowanie,Przekierowanie-pozostawianie kopii oraz odpowiednio go wypełniamy lub pobieramy następujący plik oraz go wypełniamy:
Wzór pliku

2. Po wypełnieniu pliku
wybieramy z menu Plik>Zapisz jako a następnie wybieramy opcję Zapisz jako typ oraz wybieramy pozycję z listy Tekst CSV (.csv.)(*.csv)
oraz klikamy Zapisz.

 

 

Microft Excel


1. Tworzymy plik arkusza kalkulacyjnego z kolumnami: E-mail, Hasło, Pojemność, Przekierowanie,Przekierowanie-pozostawianie kopii oraz odpowiednio go wypełniamy lub pobieramy następujący plik oraz go wypełniamy:
Wzór pliku

2. Po wypełnieniu pliku
wybieramy z menu Plik>Zapisz jako a następnie wybieramy opcję Zapisz jako typ oraz wybieramy pozycję z listy CSV(rozdzielany przecinkami)
oraz klikamy Zapisz.

 

 

Jak utworzyć konta e-mail mając już plik CSV?

 

W ten sposób utworzony plik CSV importujemy poprzez panel administracyjny https://panel.iq.pl
poprzez opcję Poczta>Dodaj konto>Hurtowe dodawanie kont
Następnie importujemy plik CSV poprzez Przeglądaj


Uzupełniamy opcjonalne pole:
Pojemność każdego z kont
(jeśli nie jest podana w pliku):

w przypadku gdy w pliku nie zostały określone pojemności dla kont pocztowych.

a następnie klikamy "Załóż konta".

Po kliknięciu przycisku Załóż konta, trwa tworzenie kont e-mail. Po zakończeniu operacji zostanie wyswietlona informacja o stworzonych kontach:
Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;