Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Informacje ogólne Sposoby szyfrowania poczty.

Ten artykuł pokrótce opisuje jak zabezpieczyć pocztę e-mail przed jej przechwyceniem przez osoby niepowołane.
W celu zabezpieczenia wiadomości e-mail przed przechwyceniem stosuje się szyfrowanie. Dwa popularne sposoby szyfrowania to szyfrowanie SSL lub TLS oraz szyfrowanie PGP.

 

1. Szyfrowanie SSL/TLS.
Jest to szyfrowanie dostępne obecnie we wszystkich popularnych programach pocztowych. Aby je włączyć wystarczy w programie pocztowym zaznaczyć odpowiednią opcję. Czasem może być konieczne podanie odpowiedniego portu do połączenia, chociaż większość programów domyślnie ustawia prawidłowe porty przy wyborze odpowiedniego sposobu szyfrowania.
Szyfrowanie SSL/TLS szyfruje dane przesyłane pomiędzy lokalnym komputerem a serwerem pocztowym co uniemożliwia odczytanie wiadomości w wypadku przechwycenia ruchu. Opcja ta nie ma jednak wpływu na to co dzieje się z wiadomością po dostarczeniu jej na serwer poczty wychodzącej. Jeśli serwer adresata nie obsługuje szyfrowania to wiadomość nie będzie szyfrowana podczas przekazywania pomiędzy serwerami, nie będzie szyfrowana na docelowym serwerze, a jeśli odbiorca wiadomości nie ma u siebie włączonego szyfrowania SSL/TLS to podczas przesyłania wiadomości pomiędzy serwerem odbiorcy a jego lokalnym kompueterm również nie będzie szyfrowana.
Informacje jak skonfugurować prgramy pocztowe, w tym jak włączyć szyfrowanie SSL/TLS znajdują się tutaj: https://www.iq.pl/pomoc/16

 

 

2. Szyfrowanie PGP.
Ten sposób szyfrowania pozwala na zaszyfrowanie wiadomości e-mail w taki sposób, że zostanie ona odszyfrowana dopiero przez docelowego adresata. Aby zaszyfrować wiadomość, nadawca musi skorzystać z klucza publicznego otrzymanego od adresata. Wiadomość tak zaszyfrowana jest przekazywana w sposób zaszyfrowany przez całą trasę dostarczania e-maila aż do lokalnego komputera adresata, gdzie dopiero zostanie odszyfrowana przy zastosowaniu klucza prywatnego (tajnego) pasującego do udostępnionego wcześniej klucza publicznego.

Informacje jak skonfigurować szyfrowanie PGP na przykładzie programu Thunderbird można znaleźć tutaj: https://www.iq.pl/pomoc/16/250

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;