Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Informacje ogólne Otrzymałem wiadomość o temacie "Przekroczenie limitu bezpieczeństwa wysyłanych wiadomości e-mail". Co to znaczy?

Tego rodzaju komunikat jest generowany wskutek przekroczenia limitu liczby wysyłanych wiadomości e-mail. Komunikat  ten jest otrzymywany w zależności od rodzaju limitu który został przekroczony.

Limity na ilość wysyłanych e-mail można rozróżnić ze względu na to w jaki sposób była realizowana wysyłka.

Limity wiadomości wysyłanych poprzez pojedyncze konto pocztowe:

1. Limit godzinny

Treść wiadomości:

Witam,

Informujemy iż godzinny limit wiadomości e-mail wysyłanych poprzez konto
pocztowe e-mail@przyklad.iq.pl został przekroczony.
Limit ten wynosi 500 wiadomości na godzine
Szczegółowe informację o limitach dostępne są na naszej stronie:
http://iq.pl/parametry-bezpieczenstwa

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi
Klienta


Tego rodzaju komunikat jest generowany wskutek przekroczenia liczby wysłanych wiadomości przez pojedyncze konto pocztowe w ciągu godziny. Limit ten wynosi 500 wiadomości na godzinę.

2. Limit 24-godzinny

Treść wiadomości:

Witam,

Informujemy iż 24-godzinny limit wiadomości e-mail wysyłanych poprzez konto
pocztowe e-mail@przyklad.iq.pl został przekroczony.
Limit ten wynosi 5000 wiadomości na 24h.
Szczegółowe informację o limitach dostępne są na naszej stronie:
http://iq.pl/parametry-bezpieczenstwa

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi
Klienta

Tego rodzaju komunikat jest generowany wskutek przekroczenia liczby wysłanych wiadomości przez pojedyncze konto pocztowe w ciągu 24h.  Limit ten wynosi 5000 wiadomości na 24h. W przypadku  przekroczenia tego limitu zliczane są wiadomości wysłane w ciągu 24h.


3. Limit bezpieczeństwa w przypadku wykrycia wysyłki będącej potencjalnym spamem.

Treść wiadomości:

Witam,

Informujemy iż limit bezpieczeństwa wysyłanych wiadomości dla adresu
111.222.333.444 został przekroczony. Przy przekroczeniu limitu była realizowana wysyłka z
adresu e-mail e-mail@przyklad.iq.pl
Jest to efekt działania naszego systemu antyspamowego, który ma na celu
monitorowanie i blokowanie podejrzanych wysyłek które są realizowane spoza polskich
adresów IP.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi
Klienta

Taki komunikat jest generowany w momencie działania naszego systemu anstyspamowego, który ma na celu blokowanie podejrzanych wysyłek. Jeśli podczas wysyłki nie będącej spamem, otrzymali Państwo  taką wiadomość e-mail prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.


Limity wiadomości e-mail wysyłanych poprzez skrypty php:


1. Limit 24-godzinny

Treść wiadomości:

Witam,

Informujemy iż limit wiadomości e-mail wysyłanych poprzez skrypty php
został przekroczony. Limit ten wynosi 5000 wiadomości na 24h.
Szczegółowe informacje o limitach dostępne są na stronie:
http://iq.pl/parametry-bezpieczenstwa
Skrypt odpowiedzialny za zrealizowaną wysyłkę:

/www/przyklad_www/email.php


Wywołanie skryptu nastąpiło z adresu Ip 111.222.333.444

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem
Obsługi Klienta


Tego rodzaju komunikat jest generowany wskutek przekroczenia liczby wysłanych wiadomości poprzez skrypty php w ciągu 24h.  Limit ten wynosi 5000 wiadomości na 24h. W przypadku przekroczenia tego limitu zliczane są wiadomości wysłane w ciągu 24h.


2. Limit bezpieczeństwa w przypadku wykrycia wysyłki będącej potencjalnym spamem.

Treść wiadomości:

Witam,

Informujemy iż limit wiadomości e-mail wysyłanych poprzez skrypty php
spoza "polskich" adresów Ip został przekroczony. Jest to efekt działania
naszego systemu antyspamowego, który ma na celu monitorowanie i blokowanie
podejrzanych wysyłek które są realizowane poprzez skrypty php spoza "polskich" adresów IP.
Skrypt odpowiedzialny za zrealizowaną wysyłkę:

/www/przyklad_www/email.php

 

Wywołanie skryptu nastąpiło z adresu Ip 111.222.333.444

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem
Obsługi Klienta


Taki komunikat jest generowany w momencie działania naszego systemu anstyspamowego, który ma na celu blokowanie podejrzanych wysyłek poprzez skrypty php. Jeśli podczas wysyłki nie będącej spamem otrzymali Państwo taką wiadomość e-mail prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;