801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Dokonywanie zmian w rekordach DNS

Uwaga!!! Efektem błędnych zmian w konfiguracji DNS dla Państwa domen może być niepoprawne działanie poszczególnych usług.

Aby dokonać zmian poszczególnych rekordów DNS domeny:
1. Wejdź w zakładkę Konfiguracja domen - DNS -> Lista domen.
2. Odszukaj domenę której rekordy chcesz zmienić i klilknij odpowiedni przycisk "edytuj".

zakladaka lista domen

* ADRESY A : mapują nazwę domeny na adres IP
− Wpisz nazwę domeny w kolumnę "nazwa".
− Wpisz adres IP dla tej domeny w kolumnie "adres IP".
− Wpisz subdomenę i skopiuj adres IP domeny głównej.

RekordyA

* aliasy CNAME:
− Rekord CNAME ustanawia alias nazwy domeny. Wszystkie wpisy DNS oraz poddomeny będą poprawne także dla podanego aliasu.
− Wpisz nazwy aliasów domenowych.
− Wpisz nazwę domeny na którą mają wskazywać aliasy.

Aliasy CNAME

* rekord MX
− Mapuje nazwę domeny na nazwę serwera pocztowego. (np. rekordem MX dla domeny przyklad.iq.pl będzie poczta.przyklad.iq.pl)
− W rekordzie MX można umieścić więcej niż jeden wpis. Jeżeli konto docelowe będzie z jakichkolwiek przyczyn niedostępne, wówczas poczta zostanie przesłana na serwer pocztowy podany w kolejnym wpisie.
Poczta będzie tam przechowywana przez pewien czas a jednocześnie będą podejmowane próby przesłania jej na serwer docelowy.

rekordy MX

Docelowym serwerem poczty jest zawsze ten, dla którego zostanie wpisany najwyższy priorytet.

 

* rekord txt
− Pozwala dołączyć dowolny tekst do rekordu txt. Używany na przykład do obsługi SPF ( Sender Policy Framework).

rekordy TXT

 * rekord SRV
− Inaczej rekord usługi, pozwala na zawarcie dodatkowych informacji dotyczących lokalizacji danej usługi, którą udostępnia serwer wskazywany przez DNS.

rekordy SRV