Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Konfiguracja w panelu administracyjnym Dokonywanie zmian w rekordach DNS

Uwaga!!! Efektem błędnych zmian w konfiguracji DNS dla Państwa domen może być niepoprawne działanie poszczególnych usług.

Aby dokonać zmian poszczególnych rekordów DNS domeny:
1. Wejdź w zakładkę Konfiguracja domen - DNS -> Lista domen.
2. Odszukaj domenę której rekordy chcesz zmienić i klilknij odpowiedni przycisk "edytuj".

zakladaka lista domen

* ADRESY A : mapują nazwę domeny na adres IP
− Wpisz nazwę domeny w kolumnę "nazwa".
− Wpisz adres IP dla tej domeny w kolumnie "adres IP".
− Wpisz subdomenę i skopiuj adres IP domeny głównej.

RekordyA

* aliasy CNAME:
− Rekord CNAME ustanawia alias nazwy domeny. Wszystkie wpisy DNS oraz poddomeny będą poprawne także dla podanego aliasu.
− Wpisz nazwy aliasów domenowych.
− Wpisz nazwę domeny na którą mają wskazywać aliasy.

Aliasy CNAME

* rekord MX
− Mapuje nazwę domeny na nazwę serwera pocztowego. (np. rekordem MX dla domeny przyklad.iq.pl będzie poczta.przyklad.iq.pl)
− W rekordzie MX można umieścić więcej niż jeden wpis. Jeżeli konto docelowe będzie z jakichkolwiek przyczyn niedostępne, wówczas poczta zostanie przesłana na serwer pocztowy podany w kolejnym wpisie.
Poczta będzie tam przechowywana przez pewien czas a jednocześnie będą podejmowane próby przesłania jej na serwer docelowy.

rekordy MX

Docelowym serwerem poczty jest zawsze ten, dla którego zostanie wpisany najwyższy priorytet.

 

* rekord txt
− Pozwala dołączyć dowolny tekst do rekordu txt. Używany na przykład do obsługi SPF ( Sender Policy Framework).

rekordy TXT

 * rekord SRV
− Inaczej rekord usługi, pozwala na zawarcie dodatkowych informacji dotyczących lokalizacji danej usługi, którą udostępnia serwer wskazywany przez DNS.

rekordy SRV

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;