801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Wydelegowanie subdomeny na inny serwer DNS

Jeśli chcesz aby subdomenę obsługiwały inny serwer DNS niż domenę:

1. Wejdź w zakładkę Konfiguracja domen - DNS ->  Lista domen.
2. Odszukaj domenę której subdomenę chcesz wydelegować i klilknij odpowiedni przycisk "edytuj".

3. Wpisz pełną nazwę subdomeny w pole : "subdomena".
4. Wpisz nazwy serwerów dns, na które ma zostać ona wydelegowana.
Uwaga!!! Jedna domena zostaje zawsze przypisana do przynajmniej dwóch serwerów dns, aby je wpisać należy dwukrotnie podać nazwę tej samej subdomeny w kolumnie "subdomena" ale do każdej z nazw przyporządkować inny serwer dns w kolumnie "serwer DNS".

krok 2 oddelegowania subdomeny