801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Samodzielne przywracanie stanu plików

Poniższy artykuł opisuje funkcjonalność pozwalającą samodzielnie przywrócić dane zawarte na koncie FTP do stanu z określonego punktu w przeszłości. 

Aby uzyskać dostęp do wersji plików z danego punktu czasu należy zalogować się na konto FTP na którym pliki się znajdywały (1) a następnie otworzyć katalog o nazwie /iq_kopia_lokalna (2), potem należy wybrać katalog oznaczony odpowiednią datą lub godziną (3). Dostępne są stany z sześciu punktów czasowych z ostatnich 24 godzin oraz 7 stanów równo z północy z ostatnich siedmiu dni.
Krok 1

Aby odzyskać plik w stanie z danego punktu czasu należy ściągnąć jego wersję z katalogu oznaczonego odpowiednim oznaczeniem czasu. Niektóre programy, jak np. FileZilla umożliwiają przywrócenie stanu pliku bez potrzeby zgrywania go na lokalny komputer.
Aby to wykonać należy otworzyć katalog z odpowiednim znacznikiem czasu (4), zaznaczyć plik (5), przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć go do katalogu do którego plik ma być skopiowany (6).

Krok 2