801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Tworzenia użytkownika ftp z prawami tylko do odczytu plików

Aby utworzyć osobny dostęp/użytkownika ftp, który będzie miał tylko możliwość odczytu(pobierania plików) należy po zalogowaniu się do panelu administracyjnego serwera (https://panel.iq.pl) wykonać następujące kroki:

1. Wejdź w zakładkę Konta FTP -> Dodaj konto.
2. Wybierz odpowiednią opcję - dodatkowy dostęp dla istniejącego serwera.
3. Kliknij przycisk "dalej".

 

 

4. Z rozwijanej listy wybierz już istniejący serwer ftp.
5. Wpisz nazwę nowego dostępu.
6. Podaj docelową ścieżkę dostępu. Osoba korzystająca z tego konta będzie miała dostę do tego katalogu i wszystkich jego podkatalogów.
Uwaga!!! żeby dostęp działał katalg musi być stworzony za pomocą jakiegoś programu służącego do łączenia się z ftp.
7. Opcjonalnie można zmienić ustawienia firewall.

8. Zaznacz opcję "Tylko do odczytu"
9. Kliknij przycisk "dodaj dostęp".