Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Nie da się przywrócić danych z kopii której się nie zrobiło

Utrata danych w każdym przypadku wiąże się z poważnymi konsekwencjami, dlatego należy szczególnie zadbać o ich bezpieczeństwo. Klientom posiadającym wykupione w naszej firmie usługi kolokacji lub serwerów dedykowanych udostępniamy przestrzeń do magazynowania kopii zapasowych.

 

Wariant podstawowy: udostępnienie miejsca na współdzielonej macierzy dyskowej dla danych utrzymywanych w DC IQ PL.

On-Site
Off-Site
Miejsce przechowywania danych Centrum Danych IQ PL, Gdańsk Inna, oddalona o 10 km lokalizacja
Protokół udpstępnienia zasobu FTP / SFTP / iSCSI FTP / SFTP / iSCSI
Przepływność portu do 1 Gbps do 1 Gbps
Dyski o zwiększonej wytrzymałości do zastosowań NAS
Konfiguracja i uruchomienie oraz kontrola działania Po stronie klienta. Nie dotyczy serwerów z opcją administracji Po stronie klienta. Nie dotyczy serwerów z opcją administracji
Przywracanie danych Po stronie klienta. Nie dotyczy serwerów z opcją administracji Po stronie klienta. Nie dotyczy serwerów z opcją administracji
Poziom ochrony danych serwera backupu RAID6 (możliwa awaria 2 dysków) RAID6 (możliwa awaria 2 dysków)
Obsługa nieograniczonej ilości snapshotów (migawek) w ramach dostępnej przestrzeni dyskowej (ochrona przed skasowaniem danych)
SLA - dostępność zasobu 99% 99%
Max IOPS 50 dla każdych 100 GB 50 dla każdych 100 GB
Limit transferu m-c 3000 GB dla każdych 100 GB pojemności 3000 GB dla każdych 100 GB pojemności
12.30

PLN/miesiąc brutto (10,00 PLN/miesiąc netto) za 100 GB poj.

Zamów
12.30

PLN/miesiąc brutto (20,00 PLN/miesiąc netto) za 100 GB poj.

Zamów

Kopia bezpieczeństwa - oprogramowanie

Dla klientów stosujących na swoich serwerach wirtualizacje Microsoft Hyper-V i VMware vSphere polecamy dzierżawę licencji Veeam Backup & Replication w wersjach: Standard, Enterprise i Enterprise Plus

 

Zobacz porównanie wersji: https://www.veeam.com/pl/backup-version-standard-enterprise-editions-comparison.html

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Dowiedz się więcej od naszego eksperta kopii bezpieczeństwa!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;