Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Nasza platforma

Wykwalifikowani pracownicy i nowoczesna, redundantna infrastruktura umożliwiają IQ PL świadczenie kompleksowych usług o szerokim zakresie.

Data Center

Siedziba IQ PL, a zarazem główne Centrum Danych ulokowana jest w Gdańsku, 13 kilometrów od centrum miasta, 130m nad poziomem morza. Jest to nowoczesny budynek zaprojektowany i zbudowany specjalnie na potrzeby IQ PL.

W budynku mieszczą się biura IQ PL, pomieszczenia spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa sprzętu serwerowego, pomieszczenia techniczne na sprzęt zapewniający ciągłość działania.

Obok budynku podłączone są dwa agregaty prądotwórcze, a prąd z sieci miejskiej doprowadzony jest z dwóch podstacji. Światłowody dostawców sieci internetowej doprowadzone są z dwóch stron budynku.

Obiekt posiada całodobową ochronę fizyczną, systemy kontroli dostępu, monitoring oraz systemy alarmowe.

Dowiedz się więcej
Centrum Danych IQ PL
Tier I
Tier II
Tier III
Tier IV
Gwarancja dostępności 99.67% 99.75% 99.982% 99.982% 99.995%
Redundancja Brak Częściowa N+1 N+1
częściowo 2N+1
2N+1

Zaufali nam

Referencje
Cinema City
Grups Luxmed
RedCart
brand24
UIOKK

Nasi pracownicy

IQ PL zatrudnia specjalistów o najwyższych kwalifikacjach, posiadających wieloletnie doświadczenie i certyfikaty potwierdzające ich umiejętności.

Posiadamy pełną zdolność opieki nad infrastrukturą i usługami świadczonymi naszym klientom (włącznie z usługą Administracja) w trybie 24/7/365.

Każdy pracownik IQ PL przechodzi odpowiednie dla jego stanowiska szkolenia i zobowiązany jest do zachowania poufności, między innymi zgodnie z rozporządzeniem GDPR (RODO).

Nasz sprzęt i oprogramowanie

Każdy sprzęt zużywa się i ulega awariom. Nie kazdy jednak został stworzony do tych samych zadań, czy z odpowiednią starannością. Dlatego IQ PL używa sprzętu najwyższej jakości, przeznaczonego do zadań i środowiska w których jest używany. Posiadamy sprzęt i oprogramowanie wiodących producentów, które zakupiliśmy aby zminimalizować lub całkowicie wyeliminować problemy powodujące zagrożenia dla danych naszych klientów i dostępności usług które świadczymy.

NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL
Eaton

Certyfikaty, wymogi prawne i standardy

Mając świadomość jak ważne jest dla naszych klientów działanie zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami, wdrażamy polityki i procedury zapewniające bezpieczeństwo, ciągłość działania usług, realizację obowiązków prawnych oraz umownych.

IQ PL posiada certyfikaty PCI DSS, ISO 27001 oraz ISO 9001. Działa zgodnie między innymi z GDPR (RODO, certyfikacja niemożliwa ze względu na brak urzędu certyfikującego).

Chcesz umówić się na spotkanie w IQ PL? Skontaktuj się z nami!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;