Tel.: +48 58 326 09 90

Kolokacja serwerów

Kolokacja serwerów

Serwerownia IQ

Zobacz serwerownię

Najnowocześniejsze rozwiązania: DELL, JUNIPER, EMERSON, VESDA. Wysokiej klasy zabezpieczenia. Zobacz

Oferta kolokacji obejmuje:

  • kolokacja serwerów w obudowach typu RACK,
  • dzierżawy całych szaf RACK (42U)
  • dostęp do Data Center w trybie 24/7/365,
  • rozliczanie opłat za rzeczywiste zużycie energii (liczniki)
  • szeroko pasmowe łącza do sieci z routingiem BGP4, z możliwością rozliczania za gwarantowane pasmo, transfer lub wg metody 95 percentyla,
  • realizowanie bezpiecznych połączeń IPSec VPN
  • dedykowane rozwiązania typu Firewall z obsługą systemów IPS i IDP
  • doradztwo w zakresie budowy systemów informatycznych

Korzyści

Kolokując - oszczędzasz!

Kolokując sprzęt w zewnętrznym centrum danych nie poniesiesz wielu kosztów. Powierzając Nam swój sprzęt unikniesz konieczności inwestowania w serwerownię, infrastrukturę informatyczną i personel techniczny. Natomiast stałe opłaty abonamentowe ułatwią kontrolę kosztów i precyzyjne planowanie budżetu. Usługi z zakresu bezpieczeństwa (IPSec VPN , Firewall) realizowane są w oparciu o urządzenia serii SRX , SSG firmy Juniper

Chronimy dane osobowe - zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

Zabezpieczenia naszej serwerowni gwarantują dostęp do serwerów tylko przez osoby do tego upoważnione a zastosowane systemy zabezpieczeń ficzycznych i logicznych wykluczają sytuację nieuprawnionej zmiany, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przechowywanych zbiorów danych na serwerach kolokowanych w Data Center IQ PL.

IQ PL będąc Administratorem Danych Osobowych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
Decydując się na wybór Data Center IQ PL jako miejsca kolokacji swojego sprzętu możecie Państwo powierzyć nam przetwarzanie swoich zbiorów danych osobowych poprzez podpisanie umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w zakresie koniecznym do świadczenia usługi kolokacji oraz dodatkowo: w zakresie świadczenia usługi backupu.

Klienci

Formularz zapytania - Kolokacja serwerów
Nazwa firmy:
Imię i nazwisko: *
Telefon kontaktowy: *
np: +48.583260990
Adres e-mail: *
Ilość serwerów: *
Ilość U: *
Ilość zasilaczy:
Suma mocy znamionowej zasilaczy (W)
Uwagi:
token
Podaj tekst z obrazka: *

* Pola obowiązkowe.

+48.583260990
+48.608523287
bok@iq.pl

Jak działa data center IQ: